สิงห์ บิส คอร์ส
อยากฝึกให้คุณมีความกล้าในทางปฏิบัติ

“เพื่อตัวคุณเอง”

กับโครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ ที่เน้นให้คุณได้ฝึกความกล้าทำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
ได้ประสบการณ์จริง ตั้งแต่เข้าประชุม สำรวจตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง วางกลยุทธ์ นำเสนองาน ฯลฯ
ทำให้คุณ คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา แบบคนทำงานเป็น
ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ
SBC 9 ทั้ง 50 คนสู่ครอบครัวสิงห์
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในโรดโชว์ สามารถดาวน์โหลด
ประกาศนียบัตรได้หลังจากเข้าร่วมฟังบรรยาย 1 สัปดาห์ 
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในโรดโชว์ สามารถดาวน์โหลด
ประกาศนียบัตรได้หลังจากเข้าร่วมฟังบรรยาย 1 สัปดาห์ 
Loading the player ...
Loading the player ...
บรรยากาศการอบรมภาคทฤษฎี SBC 9
สัปดาห์ที่ 5-6 (Individual Presentation / Brainstorming Workshop Digital Marketing / Storytelling / PR / การตลาดต่างประเทศ MD Talk / Field Trip กัมพูชา)
วันที่ 3-15 กรกฏาคม 2560

EVENT
CALENDAR

จันทร์ 5 มิ.ย. – พุธ 2 ส.ค. 60 (9 สัปดาห์)
อบรม “SINGHA BIZ COURSE 9”
> ทั้งหมด

NEWS & UPDATE

บรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการ SBC 9
ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
> ทั้งหมด
ร่วมส่งเสริมความกล้าโดย
© สงวนลิขสิทธิ์ 2560 บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
© สงวนลิขสิทธิ์ 2560 บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด